در حال بارگزاری، لطفا صبر کنید.

درباره اتاق

آخرین اطلاعیه ها

لینک ها

< خبر گزاریها >

اوقات شرعی

منوی اصلی

آخرین اطلاعیه

آکهی فراخوان عمومی واگذاری پهنه های معدنی استان آذربایجان غربی
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی در نظر دارد در اجرای عملیات شناسایی پتانسیل های معدنی در دو پهنه معدنی تعریف شده واقع در شمال و جنوب استان را که بر اساس آخرین اطلاعات و یافته های معدنی و زمین شناسی جزو مناطق مستعد معدنی استان تشخیص داده شده اند از طریق فراخوان عمومی صرفا به اشخاص حقوقی واجد شرایط مندرج در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون واگذار نماید . متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند جهت اخذ اطلاعات و آگاهی از نحوه دریافت اسناد ، فرمها و سایر شرایط شرکت در فراخوان از روز یکشنبه مورخ 93/8/18 به پایگاه اینترنتی سازمان به آدرس : www.waco.ir مراجعه و ضمن بازدید از پهنه مورد نظر و انجام بررسی های لازم پیشنهادات خود را بر اساس فرمهای مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93/9/18 در پاکت های لاک و مهر (امضا) شده به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند .

مجله اتاق ارومیه

مجله اتاق بازرگانی ارومیه

نظر سنجی

آمار سایت