در حال بارگزاری، لطفا صبر کنید.

درباره اتاق

دانلودها

  • لینک دانلود قانون حمایت از تولید
  • لینک دانلود دستورالعمل اعتباراسنادی داخلی -ریالی شورای پول واعتبار
  • عضویت در اتاق مشترک ایران و عراق

    عضویت در اتاق مشترک ایران و عراق

    شرایط عضویت در اتاق مشترک عبارت است از : ۱- داشتن عضویت معتبر در یکی از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۲- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۳- پرداخت حق عضویت سالیانه اتاق مشترک ۴- پذیرش مفاد این اساسنامه و آئین نامه های مربوطه ماده ۳۰- شرایط عمومی عضویت در هیات مدیره اتاق مشترک عبارت است از: ۱- داشتن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۲- عضویت عادی در اتاق مشترک حداقل به مدت یک سال ۳- ارائه مدارک مثبته مبنی بر دارا بودن حداقل یک سال روابط تجاری و اقتصادی با کشور هدف یا یک دوره عضو هیات مدیره اتاق مشترک بودن ۴- اعلام کاندیداتوری بصورت شخص حقیقی یا حقوقی و عدم مغایرت بر مستندات پردنده با درخواست نامبرده ۵- ارائه نامه مکتوب با امضاء مدیران مجاز و ممهور به مهر شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی به عنوان نماینده ثابت شخصیت حقوقی معرفی شده به عنوان نمایندگان پابت اشهای حقوقی باید الزاماً به موجب روزنامه رسمی عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشند.

آخرین اطلاعیه ها

لینک ها

< خبر گزاریها >

منوی اصلی

فیلم از رویا تا ریمالینک دانلود

مجله اتاق ارومیه

مجله اتاق بازرگانی ارومیه

نظر سنجی

آمار سایت